Regulamin pobytu w domkach Rozetka Resort


1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16, a kończy się o 10 w dniu wyjazdu. Możliwość wcześniejszego przyjazdu, jeżeli w danym dniu nie ma zmiany turnusu.

2. Przekazanie i odbiór domków Rozetka Resort następuje w obecności właściciela.

3. Wszystkie formalności związane z zameldowaniem i rozliczeniem pobytu wraz z opłata miejscową należy załatwić w dniu przyjazdu!

4. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Państwa lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od domków “ROZETKA RESORT” zaliczka nie podlega zwrotowi. Cena za wynajem domku ustalona telefonicznie nie podlega negocjacji po przyjeździe.

5. Wcześniejsze opuszczenie domku, z przyczyn niezależnych od właściciela, nie uprawnia wynajmującego do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

6. Wynajem domków obejmuje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami liczbę do 5 lub 7 osób łącznie z dziećmi w zależności od domku. W domkach mogą przebywać tylko osoby zameldowane.

7. Wszystkie usterki i zażalenia prosimy zgłaszać na bieżąco. Wynajmujący domki odpowiadają materialnie za szkody zaistniałe w czasie pobytu.

8. Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domkach. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące domki.

9. Prosimy dbać o wyposażenie i czystość w domkach oraz o segregację śmieci tj. rzeczy szklane, plastikowe i puszki.

10. Prosimy o zwrot posprzątanego domku (stan jak na wejście). W przypadku rażącego naruszenia tego punktu regulaminu będzie pobierana opłata za generalne sprzątanie.

11. Na czas pobytu gości w domku osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i stan wynajmowanego domku.

12. Wychodząc z domku należy sprawdzić, czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, okna, drzwi, woda zamknięte, światła wyłączone, kominek wygaszony. Prosimy również o zamykanie na klucz wspólnego wiatrołapu.

13. Właściciel wyraża zgodę na pobyt w domkach zwierząt domowych, po wcześniejszym uzgodnieniu. Gości przyjeżdżający ze zwierzętami prosimy o ich pilnowanie, aby nie wskakiwały na łóżka, kanapy, narzuty itp. Właściciele psów proszeni są o wychodzenie z nimi na spacery poza teren posesji. Jeżeli pies jest agresywny należy trzymać go na smyczy.

14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w domkach oraz wnoszenia i używania własnych urządzeń grzewczych i świec. Możliwość palenia tytoniu na balkonach.

15. Prosimy o racjonalne zużycie wody i drzewa do kominka.

16. Korzystając z kominka należy przestrzegać zasad:

– Nie dopuszczać do nadmiernego nagrzania kominka

– Opuszczając dom nie pozostawiać ognia w kominku

– Nie pozostawiać ognia w kominku na noc

– Wszelką odpowiedzialność za zdarzenia związane z kominkiem ponosi osoba wynajmująca.

17. Miejsce dla samochodów jest bezpłatne i niestrzeżone. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo oraz szkody spowodowane sytuacjami losowymi np. grad, wiatr halny, śnieżyce itp.

18. Na terenie domków należy nosić papucie.

19. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go!